ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ.Σ. & Ε.Ε. Α.Λ.Μ.Α. 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 27/2/2021

Με μεγάλη προσέλευση των μελών της Α.Λ.Μ.Α. 4Χ4 Ναυπλίου και σχολαστική τήρηση των μέτρων προφύλαξης κατά του COVID-19, διεξήχθησαν την 27η Φεβρουαρίου 2021 οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων νέων μελών η σύνθεση του Δ.Σ. και της Ε.Ε. έχουν ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος : Πενταράς Χριστόδουλος
Αντιπρόεδρος : Μαρίνης Δημήτριος
Γ. Γραμματέας : Καϊόγλου Γεώργιος
Ταμίας : Τσακνής Αθανάσιος
Ε. Γραμματέας : Καλλαρά Δήμητρα

Αναπληρωματικά Μέλη : Χρήστος Μερμίγκης, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Μερμίγκη Πηνελόπη.
Εξελεγκτική Επιτροπή : Βασιλόπουλος Δημήτριος, Μαούρης Παντελής, Παπακωνσταντίνου Στέφανος και αναπληρωματικός ο Κουτσουδάκης Νικόλαος.


Ναύπλιο 1/3/2021
Από το Δ.Σ.

.